محتوای دوره
مخاطبین و سازمان ها
0/1
آموزش فرصت های فروش
آموزش ، موارد استفاده و نحوه ای ایجاد فرصت های فروش در نرم افزار CRM24
0/1
سفارشات فروش
آموزش بخش سفارشات فروش نرم افزار crm24
0/1
آموزش فاکتور ها و پیش فاکتور ها
در این ویدیو بخش های فاکتور ها و پیش فاکتور ها در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری crm24 آموزش داده می شود
0/1
مشارکت در فروش
آموزش تنظیمات و محاسبه درصد بازاریاب ها در نرم افزار crm24 .
0/1
آموزش های بخش فروش