آموزش های بخش فروش

محتوای دوره

مخاطبین و سازمان ها

آموزش فرصت های فروش
آموزش ، موارد استفاده و نحوه ای ایجاد فرصت های فروش در نرم افزار CRM24

سفارشات فروش
آموزش بخش سفارشات فروش نرم افزار crm24

آموزش فاکتور ها و پیش فاکتور ها
در این ویدیو بخش های فاکتور ها و پیش فاکتور ها در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری crm24 آموزش داده می شود

مشارکت در فروش
آموزش تنظیمات و محاسبه درصد بازاریاب ها در نرم افزار crm24 .