20 درصد تخفیف پنل های دائمی (لوکال) تا پایان 1402

آموزش های بخش بازاریابی

درباره دوره

در این دوره به آموزش بخش سرنخ های فروش و کمپین ها می پردازیم

محتوای دوره

آموزش بخش بازاریابی نرم افزار crm24
آموزش مفهوم سرنخ های فروش ، نحوه ایجاد و مدیریت سرنخ ها،نحو تبدیل سرنخ ها به مشتری و فرصت فروش. آموزش موارد استفاده کمپین های تبلیغاتی ، افزودن سرنخ و مشتری به سرنخ و آنالیز نتایج کمپین فروش