راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

نرم افزار های کاربردی

AnyDesk و Supremo نرم افزارهای کاربردی که به شما امکان آموزش را از راه دور می دهد. این نرم افزار به کاربران کمک می کند تا جهت ارائه خدمات پشتیبانی به دوستان، آشنایان و مشتریان خود از راه دور و از طریق اینترنت به کامپیوتر آنها متصل شده و مشکلات نرم افزاری آنها را رفع نمایند. نرم افزار AnyDesk و Supremo بسیار کم حجم می‌باشد و برای برقراری ارتباط با سیستم مورد نظر به هیچ نوع تنظیم و پیکربندی خاصی نیاز ندارد.

نرم افزار Supremo

این سه نرم افزارهای کاربردی هستند که به شما امکان کنترل کامپیوتر دیگر را از راه دور را می دهد. نرم افزار AnyDesk و Supremo و UltraViewer به کاربران کمک می‌کنند تا جهت ارائه خدمات پشتیبانی به دوستان، آشنایان و مشتریان خود از راه دور و از طریق اینترنت به کامپیوتر آنها متصل شده و مشکلات نرم افزاری آنها را رفع نمایند.

دانلود نرم افزار AnyDesk

دانلود نرم افزار Superemo

دانلود نرم افزار UltraViewer