شرایط همکاری و نمایندگی 2019-01-26T15:15:16+03:30

شرایط همکاری و نمایندگی

شرکت ویتایگر 24 از متقاضیان واجد شرایط جهت اخذ نمایندگی (حقوقی و حقیقی) دعوت بعمل می آورد:

شرایط لازم:

•    دارا بودن تجربه و دانش کافی برای فروش نرم افزار CRM ( مدیریت ارتباط با مشتری )
•    آشنایی و داشتن سابقه کار مرتبط
•    تکمیل فرم تقاضانامه
•    رزومه کاری قابل قبول و مرتبط 
•    عقد قرارداد نمایندگی رسمی