راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

قوانین و مقررات

پرداخت ها از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در حساب کاربری نرم افزار CRM24 به صورت آنلاین قابل انجام می‌باشد.

پشتیبانی CRM24 شامل موارد زیر می‌باشد: