راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

کارتیمی (teamwork)

کارتیمی (teamwork) چیست؟ این یک سوال ارزشمند و پاسخ آن برای کسب‌وکارها بسیار مهم است. برای کارتیمی تعریف‌های مختلفی بیان می‌شود. با یک تعریف ساده