راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

پردازش ابری یا Saas چیست ؟

پردازش ابری یا Saas چیست ؟ پردازش ابری یا Saas اصطلاحی که این روزها خیلی می‌شنویم و حتی بدون آنکه بدانیم یکی از کابران آن