تنظیم نرخ مالیات

با تنظیم نرخ انواع مالیات برای فروش محصولات و خدمات کسب و کار خود، در زمان صدور پیش فاکتور و فاکتور، مبلغ مالیات بر روی قیمت اعمال می شود.

برای تنظیم مدیریت مالیات کلیک کنید

2020-04-13T14:58:31+04:30