ویرایش و ایجاد پروفایل های سطح دسترسی

پروفایل های دسترسی زیر ساخت دسترسی افراد در نرم افزار است برای جایگاه های شغلی که نیاز به دسترسی یکسان دارند یک پروفایل بسازید مثلا همه ی نقش های فروش دارای یک پروفایل فروش هستند. برای ایجاد پروفایل دسترسی به قسمت تنظیمات زیر مجموعه مدیریت کاربران زیرشاخه پروفایل ها بروید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید