راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش قالب های ایمیل ارسالی

از قالب های ایمیل برای ارسال سریع یک ایمیل استفاده می شود ابتدا قالب های لازم را در قسمت قالب های ایمیل ساخته، سپس در هنگام ارسال ایمیل قالب مورد نظر خود را انتخاب و از آن استفاده کنید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید