ویرایش قالب های ایمیل ارسالی

از قالب های ایمیل برای ارسال سریع یک ایمیل استفاده می شود ابتدا قالب های لازم را در قسمت قالب های ایمیل ساخته، سپس در هنگام ارسال ایمیل قالب مورد نظر خود را انتخاب و از آن استفاده کنید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید

2020-04-13T12:39:11+04:30