راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش و ایجاد فیلد ها و فرم ها

برای ویرایش قسمت های مختلف فرم های نرم افزار باید به قسمت تنظیمات بروید و در قسمت مدیریت ماژول ها بر روی فیلدها و طرح بندی ماژول ها کلیک کنید. در این قسمت می توانید المان های مختلف فرم، که با نام فیلد مشخص شده اند را ویرایش کنید و فیلد اضافه کنید.

برای ویرایش و ایجاد فیلد جدید کلیک کنید