راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویرایش اطلاعات کسب و کار

در قسمت تنظیمات در زیر مجموعه پیکربندی می توانید اطلاعات و لوگوی کسب و کار خود را ویرایش کنید. می توان بعدا از این اطلاعات در قسمت قالب های پیرینت و صدور فاکتور و پیش فاکتور و قالب های ایمیل و متن پیام کوتاه استفاده کرد.

برای ویرایش کلیک کنید