تنظیم سرور پیام کوتاه

برای ارسال پیامک نیاز است تا نرم افزار را به یکی از پنل های پیامکی موجود در بازار متصل کنید. برای این منظور باید اطلاعات api پنل پیامکی مورد نظر خود را در تنظیمات سرور پیام کوتاه وارد کنید.

برای تنظیم سرور پیام کوتاه کلیک کنید

2020-04-13T12:24:05+04:30