راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم سرور پیام کوتاه

برای ارسال پیامک نیاز است تا نرم افزار را به یکی از پنل های پیامکی موجود در بازار متصل کنید. برای این منظور باید اطلاعات api پنل پیامکی مورد نظر خود را در تنظیمات سرور پیام کوتاه وارد کنید.

برای تنظیم سرور پیام کوتاه کلیک کنید