تنظیم سرور ایمیل ارسالی

سرور ایمیل در واقع وظیفه ارسال ایمیل ها از نرم افزار را دارد برای تنظیم آن باید از قسمت تنظیمات و منوی پیکربندی به قسمت تنظیم سرور ارسالی بروید و اطلاعات سرور ایمیل خود را وارد کنید.

برای تنظیم سرور ارسالی کلیک کنید

2020-05-27T10:01:47+04:30