درحال بارگذاری

راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم سرور ایمیل ارسالی

سرور ایمیل در واقع وظیفه ارسال ایمیل ها از نرم افزار را دارد برای تنظیم آن باید از قسمت تنظیمات و منوی پیکربندی به قسمت تنظیم سرور ارسالی بروید و اطلاعات سرور ایمیل خود را وارد کنید.

برای تنظیم سرور ارسالی کلیک کنید