وارد کردن اطلاعات از فایل

اگر از مشتریان یا سرنخ های فروش خود لیست های در نرم افزارهای دیگر یا در فرمت اکسل دارید، می توانید آنها را به نرم افزار منتقل کنید. برای این کار در هر ماژول روی دکمه ورود اطلاعات از فایل کلیک کنید.