راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

وارد کردن اطلاعات از فایل

اگر از مشتریان یا سرنخ های فروش خود لیست های در نرم افزارهای دیگر یا در فرمت اکسل دارید، می توانید آنها را به نرم افزار منتقل کنید. برای این کار در هر ماژول روی دکمه ورود اطلاعات از فایل کلیک کنید.