ویرایش و ایجاد گروه بندی تیم های مختلف مانند فروش و پشتیبانی

شما می توانید تیم های مختلف کسب و کارتان را در نرم افزار تعریف کنید. و وظایف مختلف آن ها را تعریف و پیگیری کرده و عملکرد آن ها را بسنجید. برای این منظور به قسمت مدیریت کاربران رفته و بر روی لینک گروه ها کلیک کنید و یک گروه بسازید.

برای ویرایش و ایجاد کلیک کنید