راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم ارز مرجع

در ابتدا ارز مرجع نرم افزار بر روی ریال تنظیم شده است در صورتی که نیاز به تغییر آن دارید به قسمت تنظیمات زیر مجموعه

ویرایش اطلاعات کسب و کار

در قسمت تنظیمات در زیر مجموعه پیکربندی می توانید اطلاعات و لوگوی کسب و کار خود را ویرایش کنید. می توان بعدا از این اطلاعات