راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

تنظیم سرور ایمیل ارسالی

سرور ایمیل در واقع وظیفه ارسال ایمیل ها از نرم افزار را دارد برای تنظیم آن باید از قسمت تنظیمات و منوی پیکربندی به قسمت

تنظیم ارز مرجع

در ابتدا ارز مرجع نرم افزار بر روی ریال تنظیم شده است در صورتی که نیاز به تغییر آن دارید به قسمت تنظیمات زیر مجموعه

ویرایش اطلاعات کسب و کار

در قسمت تنظیمات در زیر مجموعه پیکربندی می توانید اطلاعات و لوگوی کسب و کار خود را ویرایش کنید. می توان بعدا از این اطلاعات