آماده سازی نرم افزار 2018-10-01T23:44:00+03:30

پنل کوچک

درحال نصب .لطفا صبور باشید

توجه !
نام کاربری و رمز عبور پیشفرض سیستم admin می باشد

فرایند نصب به بیش از 2 دقیقه زمان نیاز دارد