درحال بارگذاری

راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

کاربران و دسترسی ها

فهرست :   کاربران پروفایل ها نقش ها قوانین اشتراک گذاری گروه ها   کاربران و دسترسی ها در نرم افزار ویتایگر مدیریت دسترسی ها

فهرست های انتخابی

سفارشی سازی فیلد های انتخابی 1 – از طریق منوی سمت راست به قسمت تنظیمات ویتایگر فارسی بروید. 2 – از منوی سمت راست در

سفارشی سازی فیلد ها

در نرم افزار ویتایگر فارسی هر ماژول دارای فیلد های است که هر کدام از این فیلد ها اطلاعات مختلفی را ذخیره سازی می کنند.شما