مقاله ها

بازاریابی تلفنی و تکنیک های ساده فروش تلفنی

2020-03-02T12:18:07+03:30

بازاریابی تلفنی یکی از مرسوم‌ترین راه‌های ارتباط با مشتری [...]

بازاریابی تلفنی و تکنیک های ساده فروش تلفنی 2020-03-02T12:18:07+03:30

مدیریت ارتباط با مشتری، در مدیریت ارتباط با مشتریان هوشمندانه عمل کنید!

2019-12-23T10:06:14+03:30

مدیریت ارتباط مشتری بحثی مهم در [...]

مدیریت ارتباط با مشتری، در مدیریت ارتباط با مشتریان هوشمندانه عمل کنید! 2019-12-23T10:06:14+03:30