مدیریت فروش و بازاریابی

مدیریت مشتری، با CRM پونه خدمات عالی ارائه کنید …

2020-04-11T17:20:11+04:30

مدیریت مشتری زمانی که تعداد مشتریان [...]

مدیریت مشتری، با CRM پونه خدمات عالی ارائه کنید … 2020-04-11T17:20:11+04:30

برندینگ و استفاده از شبکه های اجتماعی برای معرفی برند

2020-04-11T17:20:42+04:30

برندینگ مهم است! اگر می خواهید [...]

برندینگ و استفاده از شبکه های اجتماعی برای معرفی برند 2020-04-11T17:20:42+04:30

تجارت الکترونیک در CRM و علت نیاز شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک به CRM

2020-04-11T17:20:59+04:30

تجارت الکترونیک و یا E-commerce ، به [...]

تجارت الکترونیک در CRM و علت نیاز شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک به CRM 2020-04-11T17:20:59+04:30