راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

مدیریت فروش و شاخص های پی گیری فروش

مدیریت فروش و کار در بخش فروش آسان نیست. کارمندان بخش فروش به طور مداوم تحت فشار زیادی هستند تا به میزان فروش مورد نظر

مدیریت مشتری، با CRM پونه خدمات عالی ارائه کنید …

مدیریت مشتری زمانی که تعداد مشتریان زیاد می شود بسیار مهم است. اگر سمت کسب ­و کار شما هر روز سفارش ­های زیادی می آید

برندینگ و استفاده از شبکه های اجتماعی برای معرفی برند

برندینگ مهم است! اگر می خواهید کسب و کار خود را رشد دهید نیاز به برندینگ دارید. با برند سازی افراد بیشتری راجب کسب و