راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

سرنخ های فروش

بازاریابی تلفنی و تکنیک های ساده فروش تلفنی

بازاریابی تلفنی یکی از مرسوم‌ترین راه‌های ارتباط با مشتری و بازاریابی و فروش بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها از بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی استفاده

افزایش فروش و بهترین روش ها برای تبدیل سرنخ فروش به فرصت فروش

افزایش فروش در کسب و کار ها امری مهم است و باعث رشد کسب و کار می شود. افزایش فروش و رابطه آن با نرخ