راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

کاربران و دسترسی ها

فهرست :   کاربران پروفایل ها نقش ها قوانین اشتراک گذاری گروه ها   کاربران و دسترسی ها در نرم افزار ویتایگر مدیریت دسترسی ها

سفارشی سازی فیلد ها

در نرم افزار ویتایگر فارسی هر ماژول دارای فیلد های است که هر کدام از این فیلد ها اطلاعات مختلفی را ذخیره سازی می کنند.شما

انتخاب ماژول ها

نرم افزار ویتایگر دارای بخش های مختلفی است که ماژول نامیده میشوند.و شامل ابزار های ضروری برای مدیریت بازاریابی ، فروش ، پشتیبانی ،مدیریت پروژه،

اطلاعات شرکت

در قسمت تنظیمات ویتایگر فارسی -> پیکربندی -> مشخصات شرکت شما میتوانید اطلاعات و لوگوی کسب وکار خود را وارد کنید . لوگوی شرکت در