درحال بارگذاری

راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

سفارشی سازی فیلد ها

در نرم افزار ویتایگر فارسی هر ماژول دارای فیلد های است که هر کدام از این فیلد ها اطلاعات مختلفی را ذخیره سازی می کنند.شما

انتخاب ماژول ها

نرم افزار ویتایگر دارای بخش های مختلفی است که ماژول نامیده میشوند.و شامل ابزار های ضروری برای مدیریت بازاریابی ، فروش ، پشتیبانی ،مدیریت پروژه،

اطلاعات شرکت

در قسمت تنظیمات ویتایگر فارسی -> پیکربندی -> مشخصات شرکت شما میتوانید اطلاعات و لوگوی کسب وکار خود را وارد کنید . لوگوی شرکت در

شروع با ویتایگر

با نرم افزار ویتایگر تازه آشنا شده اید؟  مراحل زیر را طی کنید و به راحتی از نرم افزار ویتایگر فارسی استفاده کنید.   سفارش

راهنمای مدیریت فروش

فهرست :   مقدمه سفارشیسازی ویتایگر برای فرایندها و تیم فروش جمع آوری ومتمرکز ساختن داده در یک مکان اعتبار سنجی و تبدیل سرنخ ها