راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

ویدیو آموزشی شروع با ویتایگر

کاربران و دسترسی ها

فهرست :   کاربران پروفایل ها نقش ها قوانین اشتراک گذاری گروه ها   کاربران و دسترسی ها در نرم افزار ویتایگر مدیریت دسترسی ها

فهرست های انتخابی

سفارشی سازی فیلد های انتخابی 1 – از طریق منوی سمت راست به قسمت تنظیمات ویتایگر فارسی بروید. 2 – از منوی سمت راست در

سفارشی سازی فیلد ها

در نرم افزار ویتایگر فارسی هر ماژول دارای فیلد های است که هر کدام از این فیلد ها اطلاعات مختلفی را ذخیره سازی می کنند.شما

انتخاب ماژول ها

نرم افزار ویتایگر دارای بخش های مختلفی است که ماژول نامیده میشوند.و شامل ابزار های ضروری برای مدیریت بازاریابی ، فروش ، پشتیبانی ،مدیریت پروژه،

اطلاعات شرکت

در قسمت تنظیمات ویتایگر فارسی -> پیکربندی -> مشخصات شرکت شما میتوانید اطلاعات و لوگوی کسب وکار خود را وارد کنید . لوگوی شرکت در

شروع با ویتایگر

با نرم افزار ویتایگر تازه آشنا شده اید؟  مراحل زیر را طی کنید و به راحتی از نرم افزار ویتایگر فارسی استفاده کنید.   سفارش

راهنمای مدیریت فروش

فهرست :   مقدمه سفارشیسازی ویتایگر برای فرایندها و تیم فروش جمع آوری ومتمرکز ساختن داده در یک مکان اعتبار سنجی و تبدیل سرنخ ها