راهکار دورکاری با نرم افزار CRM

فایده گزارش گیری و تحلیل آمار چیست؟

تصور کنید که یک شرکت قبل از شروع به کار و یا یک کارخانه قبل از راه اندازی خط تولید خود به طور کامل از نیاز مشتری آگاه باشد و بازار هدف خود برای عرضه محصولات و یا خدمات انتخاب کرده باشد، در چنین حالتی که ما آن را سناریوی ایده‌آل می‌نامیم، درصد موفقیت شرکت در فروش محصول و یا ارئه خدمات بسیار بالا خواهد بود که رسیدن به سناریوی ایده آل تنها با تحلیل آماری از بانک اطلاعاتی موجود در مجموعه و یا تحقیقات میدانی ممکن است.

فرآیند و گزارش‌گیری تحلیل در CRM24

CRM24 امکان ایجاد یک رویکرد سیستماتیک را برای تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری و تعاملات آنها برای بهبود فرآیندهای مختلف مجموعه ها مانند فروش، بازاریابی، خدمات پس از فروش و… فراهم ساخته است. یکی از اهداف اصلی CRM24 جمع آوری اطلاعات مشتری از کانال‌های مختلف و به دست آوردن دانش در مورد رفتار مشتریان و تحلیل اطلاعات و الگوی نیازمندی آنها می باشد و به مجموعه کمک می‌کند تا استراتژی بازاریابی جدید، مدیریت کمپین، به دست آوردن و حفظ مشتری را توسعه دهد.

گزارش گیری و تحلیل حرفه‌ای از اطلاعات

هم اکنون به مدت 10 روز رایگان استفاده کنید !

نصب رایگان

ویژگی های کلیدی CRM24 در تحلیل داده

1. جمع آوری تمام اطلاعات مربوط به مشتریان از کانال‌های مختلف یا منابع و ایجاد یک پایگاه دانش برای یک سازمان

2. کمک به کسب و کار برای بخش بندی مشتریان و اجرای بیشتر بازاریابی مشتری محور برای افزایش فروش

3. تجزیه و تحلیل داده‌های مشتری و تهیه گزارش برای بهبود روابط مشتری و تعامل

4. کمک به کسب و کار برای پیش بینی فروش آینده، احتمال ریزش مشتری و گام‌های لازم

5. کمک به مدیریت ارشد برای پیش بینی و برنامه ریزی مالی بهتر

6. ایجاد گزارشات جدید از اطلاعات وارد شده در بخش‌های بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش و تحلیل آن‌ها