فهرست های انتخابی

فهرست های انتخابی

سفارشی سازی فیلد های انتخابی

1 – از طریق منوی سمت راست به قسمت تنظیمات ویتایگر فارسی بروید.

2 – از منوی سمت راست در قسمت پیکر بندی بر روی ویرایشگر فهرست انتخابی کلیک کنید.

3 – ماژول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

4 – فیلد مورد نظرتان را انتخاب کنید .

در این قسمت شما می توانید ایتم های را به فهرست اضافه کنید و یا ایتم های موجود را ویرایش کنید.

اطلاعات تعیین شده برای نقش

در این قسمت شما میتوانید برای هر نقش مقادیر مختص به خودش را انتخاب کنید.مثلا یک کارمند فروش امکان انتخاب مقدیر انتخابی یک مدیر فروش را نداشته باشد.

2017-12-08T19:59:57+03:30