راهنمای و آموزش نرم افزار 2020-02-09T10:24:49+03:30

شروع با ویتایگر

نحو شروع کار با نرم افزار ویتایگر

آموزش تنظیم ویتایگر برای شروع و نحو سفارشی سازی

بیشتر

تنظیمات نرم افزار

راهنمای تنظیمات نرم افزار

آموزش بخش های مختلف تنظیمات نرم افزار ویتایگر

بیشتر

راهنمای کاربران و دسترسی ها

آموزش کاربر ادمین نرم افزار

آموزش ایجاد کاربر و مشخص کردن سطح دسترسیها

بیشتر

راهنمای مدیریت فروش

راهنمای مدیر فروش

آموزش های لازم برای بخش های فروش کسب و کار

بیشتر

راهنمای مدیریت پشتیبانی

نحو کار بخش های پشتیبانی نرم افزار ویتایگر

آموزش های لازم برای بخش های پشتیبانی کسب و کار

بیشتر

راهنمای مدیریت پروژه

راهنمای استفاده مدیر پروژه

آموزش کار با بخش مدیریت پروژه های نرم افزار ویتایگر

بیشتر

راهنمای مدیریت بازاریابی

راهنمای مدیر بازاریابی

آموزش های لازم برای بخش های بازاریابی

بیشتر

راهنمای مدیریت موجودی

راهنمای مدیریت موجودی

مدیریت بخش های مرتبط با موجودی و انبار

بیشتر