اطلاعات شرکت

اطلاعات شرکت

در قسمت تنظیمات ویتایگر فارسی -> پیکربندی -> مشخصات شرکت شما میتوانید اطلاعات و لوگوی کسب وکار خود را وارد کنید . لوگوی شرکت در صفحه ورود نرم افزار و در هدر نرم افزار نمایش داده میشود همچنین در الگوهای ایمیل و همچنین پیش فاکتور ها و فاکتور ها اطلاعات شرکت نمایش داده میشود.

2017-12-05T12:40:01+03:30