• یکپارچگی بین بخش های بازاریابی، فروش و پشتیبانی کسب و کار
  • مدیریت، دسته بندی و هدف‌گذاری فروش
  • کاهش هزینه ها با انتخاب پنل مورد نظر
  • دسترسی آنلاین در هر زمان و حتی بیرون از کسب‌و‌کار
  • مدیریت وظایف و پیگیری‌ها
  • رابط کاربری ساده و کارکرد راحت
  • مدیریت تیم و امکان ایجاد سطح دسترسی‌های مختلف
  • ارسال هوشمند و خودکار پیامک و ایمیل برای مشتریان
  • ایجاد خودکارسازی فعالیت‌های تکراری در کسب‌و‌کار
  • ایجاد گزارشات جدید و تحلیل اطلاعات
  • صرفه‌جویی در هزینه های استارتاپ

ایجاد رابطه قوی با مشتریان از شروع کار 

مدیریت تیم و کارگروهی

ایجاد امکان دورکاری

ارسال ایمیل و پیامک به صورت خودکار

خودکار کردن فعالیت های تکراری

تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری هدفمند